ראשי > Uncategorized > משמורת משותפת- פסק דין חדש של השופט זגורי

משמורת משותפת- פסק דין חדש של השופט זגורי


flickr by Parker Michael Knight משמורת משותפת"משמורת משותפת" היא חלוקה שוויונית מבחינת מספר ימים, לילות וסופי שבוע שהילדים חולקים עם הוריהם. אך מה קורה כאשר קיימת "משמורת משותפת", אך בפועל אחד ההורים רוצה לעבור ולהתגורר באזור מרוחק ? האם יוכל אותו הורה לבקש בשל כך משמורת בלעדית ? האם לאותו הורה זכות לעשות כך מתוך חוק יסוד "כבוד האדם וחירותו", המאפשר לו לגור היכן שיחפוץ או, שהוא יהיה מנוע מלקבל משמורת בלעדית בשל חובותיו כהורה ואפוטרופוס. שכן, כך יפגע בזכויות הילדים הקטינים לקשר שווה עם כל אחד מהוריהם ?

בשאלה זו בדיוק עסק בהרחבה בית המשפט לענייני משפחה בטבריה. בפסק הדין המשתרע על פני 57 עמודים ניתח כבוד השופט זגורי את כל הפינות הנסתרות של סוגית המשמורת המשותפת (פ"ד ניתן ביום 28.4.11). מסקנתו של בית המשפט הייתה שאכן זכות הילד לקשר עם שני הוריו במסגרת משמורת משותפת גוברת על פני חופש המגורים של האם (במקרה זה), שרצתה לעבור מהצפון ולהתגורר במרכז הארץ וביקשה משמורת בלעדית.

בית המשפט החליט שיש לבחון בראש ובראשונה את שאלת המשמורת המשותפת ורק לאחר מכן, את סוגיית המגורים המרוחקים, והואיל ונמצא שהמשכה של המשמורת המשותפת עדיפה מבחינת הילדים, ואף אפשרית מבחינת ההורים, אל לבית המשפט לשנותה.

זהו פסק דין חשוב במיוחד שכן הוא שופך אור על כמה נקודות עקרוניות.

 1. "דרך המלך"– כשהורים נפרדים תהיה זו משמורת משותפת. לכן יש קודם כל לבחון האם נכון ואפשר לקיים משמורת משותפת במקרה הספציפי. הדור הנוכחי של האבות מעורב בהאכלת הילדים, רחיצתם, בפעילויות הגן ובית הספר הרבה יותר מהדורות הקודמים. חלוקת התפקידים המסורתית השתנתה ויש לתת לה  ביטוי כאשר זה מתאפשר.
 2. אם צד כלשהו לא מעוניין במשמורת משותפת, עליו להראות כי הסדר משמורת בלעדית עדיף במקרה הספציפי.
 3. בית המשפט לא יתרשם מהצהרות המופרחות באויר דוגמת "אני אשנה את לוח הזמנים בעבודה", "אני אקח את הילדים מהגן", ושאר הצהרות על שינויים שיחולו בעתיד. בית המשפט יתן משקל למעשים בשטח של כל הורה ערב הקרע ביניהם – מי מבין ההורים היה המטפל העיקרי בילדים בפועל.
 4. "אם לי יהיה טוב, לילדים יהיה טוב"– אמירה זו מעידה על זהות באינטרסים של ההורה וילדיו. לעומת זאת,  בית המשפט חותר להפרדה.  לבידוד האינטרס של הילד מזה של הוריו. טובתו של הילד היא השיקול המרכזי, ומצבו הרגשי והנפשי של ההורה אינו שיקול על ! יש לראות מי מההורים מוכן לשים את האינטרס שלו עצמו בצד, ולעשות ויתורים, אפילו משמעותיים, כדי לא לפגוע בטובתו של הילד.
 5. "אם בימ"ש יקבע משהו שיהיה לי רע, אז גם הילד יסבול ?" -בכל מקרה נקודת ההתייחסות אינה רק נקודת הזמן הנוכחית המהווה את שיא הסכסוך, אלא, יש לבחון את העבר: כיצד היו היחסים בין ההורים לבין עצמם קודם לסכסוך, ואף להרחיק מבט גם לעתיד – האם המצב והתחושות של ההורה הפוכים ? בית המשפט סובר כי בהחלט יתכנו מצבים שהורה יכול לשנות את מצבו הנפשי, הרגשי, החברתי והאישי בעצם שינוי התפיסה ועמדותיו. עליו רק להחליט לעשות זאת.
 6. "אנחנו, ההורים, לא מתקשרים בינינו" – טיעון זה אינו אינו מרשים את בית המשפט. אין לצפות מהורים המצויים במשבר גירושין ובתקופת קונפליקט לשיתוף פעולה ותקשורת הדוקה. בקביעת "משמורת משותפת" אפשר להסתפק ב"תקשורת פונקציונלית". "תקשורת פונקציונלית" מורכבת משני רכיבים:
  רכיב פעיל של שיתוף פעולה, החלפת מסרים, ידוע  הדדי, גילוי גמישות, שינוי חלוקת זמן הורי במידת הצורך וכד'.
  רכיב סביל של הימנעות מיצירת מתחים, הימנעות מחשיפת הילדים לקונפליקט הזוגי, הימנות  מוויכוחים בנוכחות הילדים.
  במקרים מסוימים בית משפט יסתפק בהתקיימות הרכיב הסביל בלבד, שכן הוא יראה בו גרעין של פוטנציאל להידברות ושיתוף פעולה, שבעתיד, עם חלוף הזמן וההתרחקות מעין הסערה של הסכסוך, ינביט גם את הרכיב הפעיל. מלבד זאת, אין לשכוח את העידן הטכנולוגי, שמאפשר ישום תקשורת בין ההורים בלי שיצטרכו "ממש לדבר", ועדיין יוחלף ביניהם המידע הנוגע לילדים.
 7. קשיים אובייקטיבים לקיים משמורת משותפת כדוגמת מרחק ואילוצי עבודה- בית המשפט יבחן פתרונות פרקטים שיאפשרו את המשמורת המשותפת כדוגמת: האם יש להורה רכב פרטי, שימוש בכביש 6 , הימנעות שעות העומס בכבישים כדי לאפשר יותר זמן עם הילדים ופחות בפקקים, לבחון האם אפשר שינוי במשמורות או בשעות העבודה ושאר שיקולים ספציפיים שמשמעותם: מאמץ מתוגבר שהורה צריך לעשות ואפילו וויתורים משמעותיים, הכול בשביל לקיים משמורת משותפת."
 8. "חזקת הגיל הרך"- לפיה המשמורת בילדים עד גיל 6 צריכה להיות בידי אימם – בית המשפט הטיל ספק האם בכלל השאלה רלוונטית כשמדובר במשמורת משותפת שכן בכך ניתנת המשמורת גם לאם. ובכל מקרה, יש להשתמש בחזקה רק במקרים שקיים ספק ממשי האם המשמורת צריכה להימסר לאם או לאב. אך במקרים שאין ספק – טובת הילדים היא שתכריע ולא החזקה.  בית המשפט מותח ביקורת על החזקה שנקבעה בסעיף 25 לחוק הכשרות המשפטים והאפוטרופסות לפני  כמעט 40 שנה, במציאות חברתית שונה  לחלוטין שבה הנשים טיפלו בילדים והאבות חיפשו פרנסה. לאחרונה על פי סעיף 9 (6) להצעת החוק על פי דו"ח הביניים של ועדת שניט, יש משקל רב לזכות ההורה שטיפל בילדים בפועל ערב הסכסוך. בפסק הדין הטברייני, לגבי הבת אמנם עלתה שאלת חזקת הגיל הרך, שם בלבד, אך אחיה היה בן 8 . ומפאת חשיבות עיקרון אי ההפרדה בין האחים, לא הופעלה החזקה. נקודה מכרעת בפסק הדין הטברייני היתה העובדה שהאב הוא שהיה הדמות מרכזית שטיפלה בילדים מאז לידתם, עובדה שהשפיעה על החלטת השופט זגורי שלא לשנות את הסדר המשמורת המשותפת.
 9. משקל של "רצון הילדים" במשמורת המשותפת-  גיל הילדים (4  ו-8),  היקשה על השופט לאמוד את העדפותיהם או רצונם אך בכל מקרה רצונם אינו השיקול המרכזי. בית המשפט סבר כי הואיל ומשמורת משותפת היא דרך המלך, וככזו היא מגמישה הלכה למעשה את זכות היסוד של הילדים לחוות כל אחד מהוריהם כהורה משמורן ולגדול עמם. לא מספיק לבחון את התמודדות הילדים בשינוי סביבת מגורים ושינוי המסגרת החינוכית והחברתי, אלא יש לתת משקל רב יותר להתמודדותם, לראשונה בחייהם, עם אבדן החוויה ההורית האבהית המוכרת להם מאז לידתם (שכן במקרה האמור האב היה ההורה העיקרי שטיפל בהם). טובת הילדים אינה תמיד חופפת להעדפותיהם, ולבית משפט כלים לבחון את טובתם ולא רק את הבעת רצונם. טובתם, בעיני בית המשפט, היא לאפשר מעורבות הורית גבוהה בין כל הורה לילדיו, בפעילויות שבשגרה, בלינה בביתו של ההורה, בהכנת שיעורים, בליווי לביה"ס, בטיפול בעת מחלה. שותפות ההורה בחיי היומיום של הילד מתגמלת ותומכת בילד לאין ערוך יותר מאשר פעילויות פנאי אחה"צ בלבד.

המשמעות המעשית של כל האמור לעיל היא, שטענות אשר נראות "כטענה ניצחת" בכתבי הטענות, ומנוסחות בפילפול רב על ידי עורכי דין,  יפוצצו כבלון בבית המשפט. בית המשפט  יבחן את סדרי החלוקה ההורית ו"יכריח" הורה לקבל הסדר, הגם שאינו ההסדר הרצוי מבחינתו ! התהליך מקביל להליך המתבצע בפועל בגישור, שבו כל אחד מההורים לומד לגלות גמישות בעמדותיו, לראות את טובת "השלם" הילדים, הקשר בין הילדים להורה השני, הקשר עם המשפחה המורחבת וכו', ולא רק את האינטרס הצר העכשווי. לפי פסק דין מקיף זה החורש כל פינה בשדה המשמורת, יש לשקול ברצינות הידברות בין ההורים במסגרת גישור. גישור שיקבע חלוקת זמן הורים לפי הפרמטרים הרלוונטיים והאפשריים להורים כמו אילוצי עבודה, זמן,  צרכים מיוחדים, מחלות , עזרה מבני משפחה ועוד מגוון פרמטרים שיבנו הסדר הכי מתאים ונכון עבורכם.

ליעוץ ראשוני חינם אודות "משמורת משותפת" השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם.

:קטגוריותUncategorized
 1. עדיין אין תגובות.
 1. No trackbacks yet.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: