ראשי > Uncategorized > שמיעת קולם של ילדים בסכסוכי הורים

שמיעת קולם של ילדים בסכסוכי הורים


flickr by harbortrees שמיעת קולם של ילדים- גירושיןהליכים משפטיים בין הורים נוגעים בהכרח גם בילדיהם. בית משפט קובע לגבי הילדים החלטות מהותיות: מקום מגורים, מסגרת חינוכית בה ילמדו ואף סדר יומם (הסדרי הראיה). נשאלת השאלה, מה מעמדם של ילדים ובני נוער בעיני המערכת המשפטית? כיום, יש מגמה להביא את קולו של הילד שהוריו מסוכסכים. אך באיזה אופן?

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (להלן: "האמנה") קובעת את תפיסות היסוד הנוגעות לייצוג ילדים בהליכים הנוגעים אליהם, בין אם בידי הוריהם או בידי מייצג נפרד. (קרי: אפוטרופוס לדין). גם בישראל, מוכרת עקרונית הזכות של ילדים לייצוג בהליך משפטי הנוגע אליהם, על זכויותיהם, צורכיהם והאינטרסים שלהם. עם זאת,  הזכות מוענקת בפסיקה באופן בלתי שקול,  בלתי אחיד ותיקוני החקיקה אינם מכסים את כל המצבים באופן מובנה. לכן, לא ברור שאכן ילדים במצבים דומים יזכו כולם לייצוג משפטי.

חוק בית משפט למשפחה מאפשר לילד להגיש תביעה בעצמו בכל עניין הנוגע לו, או שהוא עלול להיפגע ממנו. הפסיקה עוברת בהדרגתיות לדבר על "זכויות ילדים" (ולא על "טובת הילד" כפי שהיה נהוג). בדרך כלל קול הילד נשמע באמצעות פקידת הסעד. תפקידה לשלוח תסקיר לבית משפט, אך מפאת עומס רב המוטל על פקידי הסעד לא ניתן לצפות מהם להגיע (במקרים הרגילים) להכרות עמוקה ומתמשכת עם הילד. לאור זאת, האם ניתן לראות בתסקיר המוגש לבית משפט באמת "שמיעת רצון הילד" או שמא שמיעת קולו בעקיפין דרך מי מבין הוריו המיטיב להתבטא יותר, לבכות יותר או מפעיל לחץ יותר?

דרך נוספת היא הבאתו של הילד בעצמו לבית משפט על מנת שהשופט יתרשם בעצמו. אישית, אנני בטוחה שהמקום הנכון והטבעי לילד זה בית משפט. למרות האפשרויות החוקיות והניסיון השיפוטי כמו גם והרצון הטוב מצד כל הגורמים, עצם הסיטואציה של לראות את שני הוריך רבים בבית משפט,  ואתה כילד עלול להיות לשון המאזניים – נראית מבהילה. עם יד על הלב – מישהו מהקוראים מוכן להתחלף עם אותו הילד? אפשרות נוספת הנגזרת מהעובדה שהזכות לייצוג היא אחת מזכויות האדם הבסיסיות, וילד הוא אדם. ילד לא תמיד יכול לבטא ולהשמיע את מלוא השיקולים בעניינו. לכן, כשהוא מיוצג, קולו יהיה ברור יותר. על בית משפט לבדוק מספר עניינים בטרם יחליט על ייצוג נפרד לילד וביניהם :

* האם טובת הילד נזנחת בשל המאבק המשפטי בין ההורים ?

* האם מדובר בהורה שבעבר לא ייצג כראוי את ילדו ?

* האם ביטויו העצמי של הילד, כאדם בעל זכויות, יובא בצורה טובה יותר לבית משפט ?

* האם עוצמת הסכסוך בין ההורים עלולה להביא לטשטוש האינטרס הנפרד של הילד?

כשמדברים על "ילד", יש התייחסות נפרדת לגילו בהקשר של ייצוגו בבית משפט. וועדה  שעסקה בנושא, המליצה שילד עד גיל 12, עניינו יבחן לאור עקרון טובת הילד, והייצוג יהיה על ידי אפוטרופוס לדין. מעל גיל 12 הבסיס יהיה רצון הילד, והוא יהיה מיוצג על ידי עורך דין (יינתן שיקול דעת לבית משפט להוסיף או להפחית שנתיים לטווח הגילאים שצוין במודל זה). הדגש הוא על יכולתו של הילד, לפי גילו והתפתחותו לגבש רצון מושכל.  המייצג הנפרד של הילד יוכל להיעזר ביועץ טיפולי (פסיכולוג, עובד סוציאלי או פסיכיאטר) שיסייע למיצג לתת מענה טוב יותר לצרכים המיוחדים של הילד. הרעיון המרכזי הוא, שלא "טובת הילד" היא שמיוצגת, אלא הילד המסוים : על רצונותיו, צרכיו הייחודיים, רגשותיו, תחושותיו ואפילו האינטרסים  הצפויים לבוא בעתידו. הבעיה היא, שהורים בדרך כלל יחששו מייצוג הנפרד של הקטין, שכן כך יש איום על האוטונומיה ההורית וכן כרסום בזכויותיהם המוקנות על פי חוק הכשרות המשפטית.

המקרה של "תינוק המריבה" בזמנו, ממחיש את הצורך בייצוג נפרד אפילו במקרה שבו הילד תינוק רך בשנים. דובר היה בתינוק, שזמן קצר לאחר לידתו נמסר למשפחה בהסכמת האם אך ללא הסכמת האב, שכלל לא היה בתמונה.  כאשר נודע הדבר לאב כעבור מספר חודשים, הוא ביקש לבטל את צו האימוץ. ההורים שהיו אמורים לאמץ ביקשו לייצג את התינוק, אך בא כח היומ"ש סירב, ומינה עורך דין נפרד לתינוק, נפרד מההורים הביולוגים, נפרד  מההורים המאמצים וגם נפרד מהשירות למען הילד ומשירותי הרווחה.  ואכן,  עורך הדין הנפרד שמונה לתינוק, חשף שהאב המיועד לאמץ היה 100% נכה הנתמך על ידי המוסד לביטוח לאומי (עובדה שלא נכללה במסמכי האימוץ שנמסרו לבימ"ש). השופטת סביונה רוט לוי שישבה על כס המשפט הדגישה באותו מקרה כי עורך הדין של התינוק הוא היחידה שפעלה במסירות למען הילד ולמענו בלבד, מבלי לערב שיקולים זרים.

בפרקטיקה, שופטים נוהגים לשמוע ילדים בגיל צעיר בלשכתם, וילדים ישמעו באולם רק אחרי שהשופט יבדוק האם הם מוכנים שהוריהם ישמעו את דבריהם, או לא. החשיבות מבחינת הילד היא: שירגיש שנותנים לו מקום, ששומעים אותו, שדעתו נלקחת בחשבון. אפילו אם ההחלטה השיפוטית תהיה מנוגדת לרצונו, עדיין התחושה שכיבדו אותו היא חשובה להתפתחותו. יש משהו מאוד חזק בכך שנער או נערה בני 14 , 15 נלקחים ברצינות, שהשופט מקשיב להם. עורך הדין הנפרד של הילד מכיר את הילד, מכיר את הרצף של ההתרחשויות במשפחה ואת ההקשרים. יחד עם זאת – צריך לזכור שמערכת היחסים בין ילד לבין הוריו  היא תמיד רגישה, וכדי לקדם את ענייניו של הילד צריך שיתוף פעולה עם ההורים. יותר מכך צריך שיתוף פעולה בין ההורים, דבר שקשה להשיגו בעת בסכסוכים קשים. המיצג הנפרד צריך להיות ער לרצון הילד למדר את הוריו, לפרוץ גבולות חינוכיים, לבעוט בסמכות או להיכנס לתחומים אחרים לא מתאימים.

במקרה שיש לילד אחים יש לחשוב גם על היחסים בינו לבין האחים, במיוחד כששומעים אותו ולא את האחים האחרים. יש למעמד שניתן לילד בבית המשפט השלכות אף על הקשרים החברתיים שלו, למעמדו בכיתה ובחברה. היכולת של ילד להשפיע על גורל הוריו היא רבת משמעות ומנוגדת לסדר הדברים הטבעי. צריך להעריך מה זה יעשה לו וכן לבחון לעומק ועוד הרבה שיקולים אחרים שקשורים לילד הספציפי.

לא בכל מקרה של הורה המצוי בסכסוך גירושין ורוצה למשוך את ההליך המשפטי לכיוון מסוים, כדאי להעמיד את הילד בחזית המשפטית. צריך לחשוב על התפתחותו התקינה של הילד, על מירקם היחסים במשפחה וכיצד זה ישפיע בהמשך על היחסים שלו עם כל אחד מהוריו. יהודה אטלס כתב בשירו  המפורסם "הילד הזה הוא אני":

"אנשים זרים שאני בכלל לא מכיר,
ממקומות אחרים וגם פה מהעיר,
הייתי רוצה שידעו כולם שיש ילד אחד בעולם,
והילד הזה הוא אני"

כדי שנכיר את הילד הזה המיוחד, הורים בסכסוך גירושין צריכים לגלות רגישות מוגברת ואוזן קשבת לאותו הילד, מה כואב לו, מה משמח אותו ומה יקל עליו בשעה הקשה שהונחתה עליו, בלי שהוא רצה בכלל. מומלץ לחשוב על כל ההיבטים של פרידה וגירושין יחד עם איש מקצוע מיומן שידע להדריך ולכוון את ההורים בשאלות הנוגעות גם לילד כי אחרי הכל, הורים הם הורים ואין לקחת זאת מהם אלא לתמוך, לסייע, להציע כיוונים נוספים, לכוון , להאיר נקודות שנדחקו לשוליים ובעיקר להתמודד, כמו שהדבר מתבצע בגישור מקצועי.

רוצים להתייעץ עם הדרה? מלאו פרטיכם והדרה מטר תחזור אליכם בהקדם.

Share

:קטגוריותUncategorized
  1. עדיין אין תגובות.
  1. No trackbacks yet.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: